တူနီရွား (Tunisia)

တူနီးရွားအသင္းသည္ 2018 ကမာၻ႔ဖလားဝင္ခြင့္ကို အာဖရိကတိုက္တြင္ ရႈံးပြဲမရွိေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာအသင္းတစ္သင္းျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔သည္ ကမာၻ႔ဖလားသို႔ ျပီးခဲ့သည့္ ၁၂ ႏွစ္လံုးလံုးပါဝင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ၂၀၁၈ တြင္ ျပန္လည္ပါဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒါေပမဲ့ တူနီးရွားအသင္း၏ကမာၻ႔ဖလားေအာင္ျမင္မႈသည္ အုပ္စုအဆင့္တြင္သာရွိျပီး သူတို႔ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္သည္လည္း ရုရွားတြင္ေတြ႕သမွ်အသင္းတိုင္းကို အေကာင္းဆံုးကစားဖို႔ပဲျဖစ္ပါသည္။

အဓိကကစားသမား : Youssef Msakni(Al Duhail) - အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္တိုက္စစ္မွဴးသည္ အသင္းေျခစမ္းပြဲေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အဓိကေနရာတြင္ပါဝင္ကစားခဲ့ျပီး Guinea (ဂီနီ) နဲ႔ပြဲတြင္ အသင္းအတြက္ ဟက္ဒရစ္သြင္းယူေပးခဲ့ပါသည္။

 

နည္းျပ:Nabil Maaloul - တူနီးရွားအသင္းကို 2002တြင္ အာဖရိကဖလားရေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ နည္းျပ Roger Lemerre(ရိုဂ်ာ လီမာရီ) လက္ေထာက္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ျပီး 2018 world cup သို႔ တူနီးရွားအသင္းကိုေခၚေဆာင္ေပးခဲ့သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။