ေဆာ္ဒီအာရပ္ဘီးယား (Saudi Arabia)

ေဆာ္ဒီအသင္းသည္ ေျခစမ္းပြဲစတင္ခ်ိန္ကတည္းက အသင္းကိုအေကာင္းဆံုးမြန္ဆံုးျပင္ဆင္ရန္ နည္းျပႏွစ္ဦးလဲခဲ့ျပီး 2018 ကမာၻ႔ဖလားကိုတက္လွမ္းခဲ့ပါသည္။

နည္းျပ Edgardo Bauza(အဲကာဒို ဘူဇာ) သည္ ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးပြဲ ၅ ပြဲသာကိုင္တြယ္ခြင့္ရခဲ့ျပီး ေပၚတူဂီ ႏွင့္ ဘူေဂးလီယား အသင္းကိုရႈံးနိမ့္ခဲ့ျပီး ရာထူးမွထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရပါသည္။

အဲကာဒိုဘူဇာကို နည္းျပေဟာင္း Bert van Marwijk(ေဆာ္ဒီအသင္းကို 2006 ကမာၻ႔ဖလားေျခစမ္းပြဲေအာင္ျမင္ေအာင္ ကိုင္တြယ္ခဲ့သူ)ေနရာတြင္ အစားထုိးရန္ စက္တင္ဘာလတြင္ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ Juan Antonio Pizzi(ဂ်ဴရ္ အန္တိုနီးယို ပီဇီ) ကိုနည္းျပအျဖစ္ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

 

**အဓိကကစားသမား : Mohammad Al-Sahlawi(AI-Nassr) - အသက္ 30 အရြယ္တိုက္စစ္မွဴးသည္ ေဆာ္ဒီအသင္းအတြက္ 16 ဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့ျပီး ေျခစမ္းပြဲေအာင္ျမင္ေအာင္စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။

 

**နည္းျပ : Juan Antonio Pizzi - ေဆာ္ဒီအသင္း၏ ကမာၻ႔ဖလားပြဲစဥ္မ်ားကို ယံုၾကည္စြာခန္႔အပ္ခံရေသာနည္းျပတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ေဆာ္ဒီအသင္းကို အုပ္စုအဆင့္ေအာင္ျမင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ရပါသည္။