ေပၚတူဂီအသင္း ယာယီလူစာရင္း
Football 18/05/2018 09:47 AM

ေပၚတူဂီအသင္း ယာယီလူစာရင္း

ေပၚတူဂီအသင္း ယာယီလူစာရင္း


ဂ်ာမနီ အသင္းယာယီလူစာရင္း
Football 18/05/2018 09:40 AM

ဂ်ာမနီ အသင္းယာယီလူစာရင္း

ဂ်ာမနီ အသင္းယာယီလူစာရင္း


ကိုလံဘီယာ အသင္း ယာယီ လူစာရင္း
Football 18/05/2018 09:38 AM

ကိုလံဘီယာ အသင္း ယာယီ လူစာရင္း

ကိုလံဘီယာ အသင္း ယာယီ လူစာရင္း


ဆြီဒင္ ေနာက္ဆံုး (၂၃) ေယာက္လူစာရင္း
Football 18/05/2018 09:36 AM

ဆြီဒင္ ေနာက္ဆံုး (၂၃) ေယာက္လူစာရင္း

ဂိုး - Robin Olsen, Kristoffer Nordfeldt, Karl-Johan Johnsson ေနာက္တန္း - Andreas Granqvist, Victor Lindelof, Mikael Lusting, Ludwig Augustinsso...


ဘရာဇီးအသင္း ေနာက္ဆံုး (၂၃) ေယာက္လူစာရင္း
Football 18/05/2018 09:30 AM

ဘရာဇီးအသင္း ေနာက္ဆံုး (၂၃) ေယာက္လူစာရင္း

ဂိုး - Alisson , Ederson , Cassio ေနာက္တန္း - Thiago Silva, Marquinhos, Miranda, Pedro Geromel, Danilo, Fagner, Marcelo, Filipe Luis အလယ္တန္း...


ဥရုေဂြး အသင္း ယာယီ လူစာရင္း
Football 18/05/2018 08:38 AM

ဥရုေဂြး အသင္း ယာယီ လူစာရင္း

ဂိုး - Fernando Musler , Martin Silva , Martin Campana ေနာက္တန္း - Diego Godin , Sebastian Coates , Jose Maria Gimenez , Maximiliano...