အုပ္စု (က)


P W D L + - GD PTS
၁။ ဥရုေဂြး 3 3 0 0 5 0 5 9
၂။ ရုရွား 3 2 0 1 8 -4 4 6
၃။ ေဆာ္ဒီ 3 1 0 2 2 -7 -5 3
၄။ အီဂ်စ္ 3 0 0 3 1 -6 -5 0

အုပ္စု (ခ)


P W D L + - GD PTS
၁။ စပိန္ 3 1 2 0 6 -5 1 5
၂။ ေပၚတူဂီ 3 1 2 0 5 -4 1 5
၃။ အီရန္ 3 1 1 1 2 -2 0 4
၄။ ေမာ္ရိုကို 3 0 1 2 2 -4 -2 1

အုပ္စု (ဂ)


P W D L + - GD PTS
၁။ ျပင္သစ္ 3 2 1 0 3 -1 2 7
၂။ ဒိန္းမတ္ 3 1 2 0 2 -1 1 5
၃။ ပီရူး 3 1 0 2 2 -2 0 3
၄။ ၾသစေၾတးလ် 3 0 1 2 2 -5 -3 1

အုပ္စု (ဃ)


P W D L + - GD PTS
၁။ ခရိုေအးရွား 3 3 0 0 7 -1 6 9
၂။ အာဂ်င္တီးနား 3 1 1 1 3 -5 -2 4
၃။ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား 3 1 0 2 3 -4 -1 3
၄။ အုိက္စလန္ 3 0 1 2 2 -5 -3 1

အုပ္စု (င)


P W D L + - GD PTS
၁။ ဘရာဇီးလ္ 3 2 1 0 5 -1 4 7
၂။ ဆြစ္ဇာလန္ 3 1 2 0 5 -4 1 5
၃။ ဆာဘီးယား 3 1 0 2 2 -4 -2 3
၄။ ေကာ္စတာရီကာ 3 0 1 2 2 -5 -3 1

အုပ္စု (စ)


P W D L + - GD PTS
၁။ ဆြီဒင္ 3 2 0 1 5 -2 3 6
၂။ မကၠဆီကို 3 2 0 1 3 -4 -1 6
၃။ ေတာင္ကိုရီးယား 3 1 0 2 3 -3 0 3
၄။ ဂ်ာမနီ 3 1 0 2 2 -4 -2 3

အုပ္စု (ဆ)


P W D L + - GD PTS
၁။ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ 3 3 0 0 9 -2 7 9
၂။ အဂၤလန္ 3 2 0 1 8 -3 5 6
၃။ တူနီးရွား 3 1 0 2 5 -8 -3 3
၄။ ပနားမား 3 0 0 3 2 -11 -9 0

အုပ္စု (ဇ)


P W D L + - GD PTS
၁။ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ 3 3 0 0 9 -2 7 9
၂။ အဂၤလန္ 3 2 0 1 8 -3 5 6
၃။ တူနီးရွား 3 1 0 2 5 -8 -3 3
၄။ ပနားမား 3 0 0 3 2 -11 -9 0